Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Microdesmidae

1. Microdesmidae (om dyr) worm fish


Ord med samme betydning (synonymer)family Microdesmidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneworm fish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk