Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: billion

1. billion denoting a quantity consisting of one thousand million items or units in the United States


Uttrykk med lignende betydningcardinal


Overordnet regionAmerica, the States, U.S., U.S.A., United States, United States of America, US, USA


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)ordinal

2. billion denoting a quantity consisting of one million million items or units in Great Britain


Uttrykk med lignende betydningcardinal


Overordnet regionBritain, Great Britain, U.K., UK, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)ordinal


Engelsk substantiv: billion

1. billion (om mengde eller mål) the number that is represented as a one followed by 12 zeros; in the United Kingdom the usage followed in the United States is frequently seen


Ord med samme betydning (synonymer)1000000000000, one million million


Mindre spesifikke uttrykklarge integer


Overordnet regionBritain, Great Britain, U.K., UK, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2. billion (om mengde eller mål) a very large indefinite number (usually hyperbole)


Eksempler med tilsvarende betydningThere were millions of flies.


Ord med samme betydning (synonymer)gazillion, jillion, million, trillion, zillion


Mindre spesifikke uttrykklarge indefinite amount, large indefinite quantity

3. billion (om mengde eller mål) the number that is represented as a one followed by 9 zeros


Ord med samme betydning (synonymer)1000000000, one thousand million


Mindre spesifikke uttrykklarge integer


Mere spesifikke uttrykkmilliard


Overordnet regionAmerica, the States, U.S., U.S.A., United States, United States of America, US, USA

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk