Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: circumflex artery

1. circumflex artery (i anatomi) any of several paired curving arteries


Mindre spesifikke uttrykkarteria, arterial blood vessel, artery


Mere spesifikke uttrykkarteria circumflexa femoris, arteria circumflexa humeri, arteria circumflexa ilium, arteria circumflexa scapulae, circumflex artery of the thigh, circumflex humeral artery, circumflex iliac artery, circumflex scapular artery

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk