Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: heteroploid

1. heteroploid (om dyr) (genetics) an organism or cell having a chromosome number that is not an even multiple of the haploid chromosome number for that species


Mindre spesifikke uttrykkbeing, organism


Overordnet kategorigenetic science, genetics

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk