Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Syngnathidae

1. family Syngnathidae (om dyr) pipefishes


Ord med samme betydning (synonymer)Syngnathidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneCosmocampus, genus Cosmocampus, genus Hippocampus, genus Syngnathus, Hippocampus, needlefish, pipefish, Syngnathus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Solenichthyes, Solenichthyes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk