Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: Riff

1. Riff (om person) a Berber living in northern Morocco


Ord med samme betydning (synonymer)Riffian


Mindre spesifikke uttrykkBerber

2. riff (om kommunikasjon) a jazz ostinato; usually provides a background for a solo improvisation


Mindre spesifikke uttrykkostinato


Engelsk verb: riff

1. riff (om oppfatninger) look through a book or other written material


Eksempler med tilsvarende betydningHe thumbed through the report.
She leafed through the volume.


Ord med samme betydning (synonymer)flick, flip, leaf, riffle, thumb


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkperuse

2. riff (om tilblivelse) play riffs


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkplay, spiel

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk