Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: necessity

1. necessity (om tilstand) the condition of being essential or indispensable


Mindre spesifikke uttrykkdemand, need


Mere spesifikke uttrykkrequisiteness, urgency


Kjennetegner disse uttrykkenenecessary, unnecessary, unneeded

2. necessity (om ting) anything indispensable


Eksempler med tilsvarende betydningFood and shelter are necessities of life.
The essentials of the good life.
Allow farmers to buy their requirements under favorable conditions.
A place where the requisites of water fuel and fodder can be obtained.


Ord med samme betydning (synonymer)essential, necessary, requirement, requisite


Mindre spesifikke uttrykkthing


Mere spesifikke uttrykkdesideratum, must, need, want


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)inessential, nonessential

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk