Engelsk ordbok



Tips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: oleaginousness

1. oleaginousness (om egenskap) consisting of or covered with oil


Ord med samme betydning (synonymer)greasiness, oiliness


Mindre spesifikke uttrykkavoirdupois, blubber, fat, fatness

2. oleaginousness (om egenskap) smug self-serving earnestness


Ord med samme betydning (synonymer)fulsomeness, oiliness, smarminess, unction, unctuousness


Mindre spesifikke uttrykkhypocrisy









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk