Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: sea bream

1. sea bream (om mat) flesh of any of various saltwater fishes of the family Sparidae or the family Bramidae


Ord med samme betydning (synonymer)bream


Mindre spesifikke uttrykksaltwater fish


Omfatter disse overordnede uttrykkenebream, sea bream

2. sea bream (om dyr) any of numerous marine percoid fishes especially (but not exclusively) of the family Sparidae


Ord med samme betydning (synonymer)bream


Mindre spesifikke uttrykkpercoid, percoid fish, percoidean


Mere spesifikke uttrykkArchosargus rhomboidalis, Atlantic sea bream, black bream, Brama raii, Chrysophrys australis, European sea bream, Pagellus centrodontus, pomfret, porgy


Omfatter disse spesifikke uttrykkbream, sea bream


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk