Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: transparence

1. transparence (om fenomen) permitting the free passage of electromagnetic radiation


Ord med samme betydning (synonymer)transparency


Mindre spesifikke uttrykkphysical phenomenon


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)opacity

2. transparence (om egenskap) the quality of being clear and transparent


Ord med samme betydning (synonymer)transparency, transparentness


Mindre spesifikke uttrykkclarity, clearness, uncloudedness


Mere spesifikke uttrykklimpidity, pellucidity, pellucidness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk