Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: family Brotulidae

1. family Brotulidae (om dyr) chiefly deep-sea fishes related to the Ophidiidae


Ord med samme betydning (synonymer)Brotulidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenebrotula


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk