Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: trick or treat

1. trick or treat (om kommunikasjon) a request by children on Halloween; they pass from door to door asking for goodies and threatening to play tricks on those who refuse


Mindre spesifikke uttrykkasking, request

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk