Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: metabolic process

1. metabolic process (om prosess) the organic processes (in a cell or organism) that are necessary for life


Ord med samme betydning (synonymer)metabolism


Mindre spesifikke uttrykkbiological process, organic process


Mere spesifikke uttrykkbasal metabolism, cellular respiration, fat metabolism, glycolysis, internal respiration, respiration


Omfatter disse spesifikke uttrykkanabolism, catabolism, citric acid cycle, constructive metabolism, destructive metabolism, dissimilation, katabolism, Krebs citric acid cycle, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle


Overordnet kategoribeing, organism

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk