Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk adjektiv: mammalian

1. mammalian of or relating to the class Mammalia


Engelsk substantiv: mammalian

1. mammalian (om dyr) any warm-blooded vertebrate having the skin more or less covered with hair; young are born alive except for the small subclass of monotremes and nourished with milk


Ord med samme betydning (synonymer)mammal


Mindre spesifikke uttrykkcraniate, vertebrate


Mere spesifikke uttrykkeutherian, eutherian mammal, female mammal, fossorial mammal, metatherian, placental, placental mammal, prototherian, tusker


Omfatter disse spesifikke uttrykkcoat, hair, pelage, pilus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneclass Mammalia, Mammalia


Forekomster i samme kategoriallantois, amnion, amnios, Amniota, amniotic sac, anestrous, biauriculate heart, chorion, digitigrade, estrous, mount, plantigrade, ride, weaned

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk