Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: family Carchariidae

1. family Carchariidae (om dyr) sand sharks; in some classifications coextensive with family Carcharhinidae


Ord med samme betydning (synonymer)Carchariidae, family Odontaspididae, Odontaspididae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneCarcharias, genus Carcharias, genus Odontaspis, Odontaspis


Tilhører disse overordnede uttrykkeneElasmobranchii, Selachii, subclass Elasmobranchii, subclass Selachii

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk