Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: phylum Echinodermata

1. phylum Echinodermata (om dyr) radially symmetrical marine invertebrates including e.g. starfish and sea urchins and sea cucumbers


Ord med samme betydning (synonymer)Echinodermata


Mindre spesifikke uttrykkphylum


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAsteroidea, class Asteroidea, class Crinoidea, class Echinoidea, class Holothuroidea, class Ophiuroidea, Crinoidea, echinoderm, Echinoidea, Holothuroidea, Ophiuroidea


Tilhører disse overordnede uttrykkeneanimal kingdom, Animalia, kingdom Animalia

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk