Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: subphylum Vertebrata

1. subphylum Vertebrata (om dyr) fishes; amphibians; reptiles; birds; mammals


Ord med samme betydning (synonymer)Craniata, subphylum Craniata, Vertebrata


Mindre spesifikke uttrykkphylum


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAgnatha, Amniota, amphibia, amphibian family, amphibian genus, Aves, bird family, bird genus, Channidae, Chondrichthyes, class Amphibia, class Aves, class Channidae, class Chondrichthyes, class Mammalia, class Osteichthyes, class Placodermi, class Reptilia, craniate, fish family, fish genus, Gnathostomata, mammal family, mammal genus, Mammalia, Osteichthyes, Pisces, Placodermi, reptile family, reptile genus, Reptilia, superclass Agnatha, superclass Gnathostomata, vertebrate


Tilhører disse overordnede uttrykkeneChordata, phylum Chordata

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk