Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: nasopharynx

1. nasopharynx (i anatomi) cavity forming the upper part of the pharynx


Mindre spesifikke uttrykkbodily cavity, cavity, cavum


Omfatter disse spesifikke uttrykkfaucial tonsil, palatine tonsil, tonsil, tonsilla


Omfatter disse overordnede uttrykkenepharynx, throat

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk