Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: lark

1. lark (om dyr) North American songbirds having a yellow breast


Ord med samme betydning (synonymer)meadowlark


Mindre spesifikke uttrykkAmerican oriole, New World oriole, oriole


Mere spesifikke uttrykkeastern meadowlark, Sturnella magna, Sturnella neglecta, western meadowlark


Tilhører disse overordnede uttrykkenegenus Sturnella, Sturnella

2. lark (om dyr) a songbird that lives mainly on the ground in open country; has streaky brown plumage


Ord med samme betydning (synonymer)pipit, titlark


Mindre spesifikke uttrykkoscine, oscine bird


Mere spesifikke uttrykkAnthus pratensis, meadow pipit


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAnthus, genus Anthus

3. lark (om dyr) any of numerous predominantly Old World birds noted for their singing


Mindre spesifikke uttrykkoscine, oscine bird


Mere spesifikke uttrykkAlauda arvensis, skylark


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAlaudidae, family Alaudidae

4. lark (om handling) any carefree episode


Ord med samme betydning (synonymer)escapade


Mindre spesifikke uttrykkdiversion, recreation


Mere spesifikke uttrykksexcapade


Engelsk verb: lark

1. lark (om bevegelse) play boisterously


Eksempler med tilsvarende betydningThe children frolicked in the garden.
The gamboling lambs in the meadows.
The toddlers romped in the playroom.


Ord med samme betydning (synonymer)cavort, disport, frisk, frolic, gambol, lark about, rollick, romp, run around, skylark, sport


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkplay

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk