Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Watson

1. Watson (om person) United States telephone engineer who assisted Alexander Graham Bell in his experiments (1854-1934)


Ord med samme betydning (synonymer)Thomas Augustus Watson


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkapplied scientist, engineer, technologist

2. Watson (om person) United States psychologist considered the founder of behavioristic psychology (1878-1958)


Ord med samme betydning (synonymer)John Broadus Watson


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkpsychologist

3. Watson (om person) United States geneticist who (with Crick in 1953) helped discover the helical structure of DNA (born in 1928)


Ord med samme betydning (synonymer)James Dewey Watson, James Watson


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkgeneticist

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk