Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: stye

1. stye (om tilstand) an infection of the sebaceous gland of the eyelid


Ord med samme betydning (synonymer)eye infection, hordeolum, sty


Mindre spesifikke uttrykkinfection

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk