Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: inhibitor

1. inhibitor (om masse eller substans) a substance that retards or stops an activity


Mindre spesifikke uttrykksubstance


Mere spesifikke uttrykkangiotensin II inhibitor, anticatalyst, antioxidant, moderator


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)activator

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk