Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: cocozelle

1. cocozelle (om plante) squash plant having dark green fruit with skin mottled with light green or yellow


Ord med samme betydning (synonymer)Italian vegetable marrow


Mindre spesifikke uttrykkmarrow, marrow squash, vegetable marrow


Omfatter disse spesifikke uttrykkcocozelle

2. cocozelle (om mat) squash resembling zucchini


Mindre spesifikke uttrykksummer squash


Omfatter disse overordnede uttrykkenecocozelle, Italian vegetable marrow

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk