Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: squeamishness

1. squeamishness (om tilstand) a mild state of nausea


Ord med samme betydning (synonymer)qualm, queasiness


Mindre spesifikke uttrykknausea, sickness

2. squeamishness (om egenskap) the trait of being excessively fastidious and easily shocked


Eksempler med tilsvarende betydningThe program was withdrawn because of the squeamishness of some viewers.
He refused to allow squeamishness to deter him from his duty.


Mindre spesifikke uttrykkfastidiousness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk