Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: bomb out

1. bomb out (om konkurranse) make somebody homeless by destroying their houses with bombs


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbomb, bombard

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk