Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: shamanism

1. shamanism (om erkjendelse) any animistic religion similar to Asian shamanism (especially as practiced by certain Native American tribes)


Mindre spesifikke uttrykkfaith, religion, religious belief


Overordnet regionAmerica, the States, U.S., U.S.A., United States, United States of America, US, USA

2. shamanism (om erkjendelse) an animistic religion of northern Asia having the belief that the mediation between the visible and the spirit worlds is effected by shamans


Ord med samme betydning (synonymer)Asian shamanism


Mindre spesifikke uttrykkfaith, religion, religious belief

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk