Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: quandong

1. quandong (om plante) Australian tree with edible flesh and edible nutlike seed


Ord med samme betydning (synonymer)Eucarya acuminata, Fusanus acuminatus, quandang, quandong tree


Mindre spesifikke uttrykktree


Omfatter disse spesifikke uttrykknative peach, quandang, quandong, quandong nut, quantong


Tilhører disse overordnede uttrykkeneEucarya, Fusanus, genus Eucarya, genus Fusanus

2. quandong (om plante) the fruit of the Brisbane quandong tree


Ord med samme betydning (synonymer)blue fig


Mindre spesifikke uttrykkfruit


Omfatter disse overordnede uttrykkeneblue fig, Brisbane quandong, Elaeocarpus grandis, quandong, quandong tree, silver quandong tree

3. quandong (om plante) Australian tree having hard white timber and glossy green leaves with white flowers followed by one-seeded glossy blue fruit


Ord med samme betydning (synonymer)blue fig, Brisbane quandong, Elaeocarpus grandis, quandong tree, silver quandong tree


Mindre spesifikke uttrykktree


Omfatter disse spesifikke uttrykkblue fig, quandong, silver quandong


Tilhører disse overordnede uttrykkeneElaeocarpus, genus Elaeocarpus

4. quandong (om mat) red Australian fruit; used for dessert or in jam


Ord med samme betydning (synonymer)native peach, quandang, quantong


Mindre spesifikke uttrykkedible fruit


Omfatter disse overordnede uttrykkeneEucarya acuminata, Fusanus acuminatus, quandang, quandong, quandong tree

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk