Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Defense Advanced Research Projects Agency

1. Defense Advanced Research Projects Agency (om gruppe) the central research and development organization for the United States Department of Defense; responsible for developing new surveillance technologies since 9/11


Ord med samme betydning (synonymer)DARPA


Mindre spesifikke uttrykkagency, authority, bureau, federal agency, government agency, office


Omfatter disse overordnede uttrykkeneDefense, Defense Department, Department of Defense, DoD, United States Department of Defense

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk