Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Anomalopidae

1. family Anomalopidae (om dyr) a family of fish including: flashlight fishes


Ord med samme betydning (synonymer)Anomalopidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenegenus Anomalops, genus Krypterophaneron, genus Photoblepharon, Krypterophaneron, Photoblepharon


Tilhører disse overordnede uttrykkeneBerycomorphi, order Berycomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk