Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: atomic number 64

1. atomic number 64 (om masse eller substans) a ductile silvery-white ductile ferromagnetic trivalent metallic element of the rare earth group


Ord med samme betydning (synonymer)gadolinium, Gd


Mindre spesifikke uttrykkmetal, metallic element


Vedrørende disse overordnede uttrykkenegadolinite, samarskite, ytterbite

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk