Engelsk ordbog



Tip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk navneord: restrainer

1. restrainer (om masse el. substans) a chemical that is added to a photographic developer in order to retard development and reduce the amount of fog on a film


Mindre specifikke termerchemical, chemical substance


Mere specifikke termerpotassium bromide

2. restrainer (om person) a person who directs and restrains


Termer med samme betydning (synonymer)controller


Mindre specifikke termerindividual, mortal, person, somebody, someone, soul


Mere specifikke termernazi, overcomer, subduer, suppresser, suppressor, surmounter, withholder









Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk