Engelsk ordbogTip: Firefox tilføjelsen gør det muligt at søge i ordbogen direkte fra browseren.

Engelsk navneord: startle

1. startle (om handling) a sudden involuntary movement


Eksempler med tilsvarende betydningHe awoke with a start.


Termer med samme betydning (synonymer)jump, start


Mindre specifikke termerinborn reflex, innate reflex, instinctive reflex, physiological reaction, reflex, reflex action, reflex response, unconditioned reflex


Mere specifikke termerflinch, Moro reflex, startle reaction, startle reflex, startle response, wince


Engelsk udsagnsord: startle

1. startle (om følelse) to stimulate to action


Eksempler med tilsvarende betydning..startled him awake.
Galvanized into action.


Eksempler på anvendelseThe bad news will startle him, The good news will startle her


Termer med samme betydning (synonymer)galvanise, galvanize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Somebody ----s somebody into V-ing something


Mindre specifikke termerball over, blow out of the water, floor, shock, take aback

2. startle (om bevægelse) move or jump suddenly, as if in surprise or alarm


Eksempler med tilsvarende betydningShe startled when I walked into the room.


Termer med samme betydning (synonymer)jump, start


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termermove


Mere specifikke termerboggle, jackrabbit, rear back, shy

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk