Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: kingdom

1. kingdom (om tilstand) a domain in which something is dominant


Eksempler med tilsvarende betydningThe untroubled kingdom of reason.
A land of make-believe.
The rise of the realm of cotton in the south.


Termer med samme betydning (synonymer)land, realm


Mindre specifikke termerarea, arena, domain, field, orbit, sphere


Mere specifikke termerlotus land, lotusland

2. kingdom (om sted) a country with a king as head of state


Mindre specifikke termercountry, land, state


Eksempler på forekomster af mere specifikke termerBritain, Great Britain, Israel, U.K., UK, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

3. kingdom (om sted) the domain ruled by a king or queen


Termer med samme betydning (synonymer)realm


Mindre specifikke termerdemesne, domain, land


Eksempler på forekomster af mere specifikke termerNumidia

4. kingdom (om gruppe) a monarchy with a king or queen as head of state


Mindre specifikke termermonarchy

5. kingdom (om gruppe) the highest taxonomic group into which organisms are grouped; one of five biological categories: Monera or Protoctista or Plantae or Fungi or Animalia


Mindre specifikke termertaxon, taxonomic category, taxonomic group


Mere specifikke termeranimal kingdom, Animalia, Fungi, fungus kingdom, kingdom Animalia, kingdom Fungi, kingdom Monera, kingdom Plantae, kingdom Prokaryotae, kingdom Protoctista, Monera, plant kingdom, Plantae, Prokayotae, Protoctista


Tilhører disse specifikke termerphylum

6. kingdom (om gruppe) a basic group of natural objects


Mindre specifikke termergroup, grouping


Mere specifikke termermineral kingdom

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk