Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: meal

1. meal (om mad) the food served and eaten at one time


Termer med samme betydning (synonymer)repast


Mindre specifikke termeraliment, alimentation, nourishment, nutriment, nutrition, sustenance, victuals


Mere specifikke termerafternoon tea, banquet, bite, breakfast, brunch, buffet, collation, dejeuner, dinner, feast, lunch, luncheon, mess, nosh-up, picnic, ploughman's lunch, potluck, refection, snack, spread, square meal, supper, tea, teatime, tiffin


Omfatter disse specifikke termercourse, dish, entremets, helping, portion, sandwich, serving, side dish, side order

2. meal (om tid) any of the occasions for eating food that occur by custom or habit at more or less fixed times


Mindre specifikke termeroccasion

3. meal (om mad) coarsely ground foodstuff; especially seeds of various cereal grasses or pulse


Mindre specifikke termerfood product, foodstuff


Mere specifikke termercornmeal, farina, Indian meal, kibble, matzah meal, matzo meal, matzoh meal, oatmeal, pea flour, pinole, rolled oats

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk