Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: reflexion

1. reflexion (om fænomen) the phenomenon of a propagating wave (light or sound) being thrown back from a surface


Termer med samme betydning (synonymer)reflection


Mindre specifikke termerphysical phenomenon


Mere specifikke termerflare, interreflection, virtual image, zodiacal light

2. reflexion (om kommunikation) expression without words


Eksempler med tilsvarende betydningTears are an expression of grief.
The pulse is a reflection of the heart's condition.


Termer med samme betydning (synonymer)expression, manifestation, reflection


Mindre specifikke termerdemo, demonstration


Mere specifikke termeract, blowup, ebullition, effusion, gush, lamentation, mourning, outburst

3. reflexion (om kommunikation) a remark expressing careful consideration


Termer med samme betydning (synonymer)observation, reflection


Mindre specifikke termercomment, input, remark


Eksempler på forekomster af mere specifikke termerParkinson's law, Parkinson's law

4. reflexion (om erkendelse) a calm, lengthy, intent consideration


Termer med samme betydning (synonymer)contemplation, musing, reflection, rumination, thoughtfulness


Mindre specifikke termerconsideration


Mere specifikke termercogitation, introspection, meditation, meditation, retrospect, self-contemplation, self-examination, speculation, study

5. reflexion (om egenskab) the ability to reflect beams or rays


Termer med samme betydning (synonymer)reflection, reflectivity


Mindre specifikke termerphysical property


Mere specifikke termerecho, echo, replication, reverberation, sound reflection

6. reflexion (om egenskab) a likeness in which left and right are reversed


Termer med samme betydning (synonymer)mirror image, reflection


Mindre specifikke termeralikeness, likeness, similitude

7. reflexion (om genstand) the image of something as reflected by a mirror (or other reflective material)


Eksempler med tilsvarende betydningHe studied his reflection in the mirror.


Termer med samme betydning (synonymer)reflection


Mindre specifikke termericon, ikon, image, picture

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk