Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: sop

1. sop (om mad) piece of solid food for dipping in a liquid


Termer med samme betydning (synonymer)sops


Mindre specifikke termerbit, bite, morsel

2. sop (om kommunikation) a concession given to mollify or placate


Eksempler med tilsvarende betydningThe offer was a sop to my feelings.


Mindre specifikke termerconcession

3. SOP (om handling) a prescribed procedure to be followed routinely


Eksempler med tilsvarende betydningRote memorization has been the educator's standard operating procedure for centuries.


Termer med samme betydning (synonymer)standard operating procedure, standard procedure, standing operating procedure


Mindre specifikke termeroperating procedure


Mere specifikke termerlockstep


Engelsk udsagnsord: sop

1. sop (om forhold) give a conciliatory gift or bribe to


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerbribe, buy, corrupt, grease one's palms

2. sop (om relation) be or become thoroughly soaked or saturated with a liquid


Termer med samme betydning (synonymer)soak through


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termerooze through

3. sop (om relation) dip into liquid


Eksempler med tilsvarende betydningSop bread into the sauce.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerdip, douse, dunk, plunge, souse

4. sop (om ændring) cover with liquid; pour liquid onto


Eksempler med tilsvarende betydningSouse water on his hot face.


Termer med samme betydning (synonymer)douse, dowse, drench, soak, souse


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerwet


Mere specifikke termerbate, bedraggle, brine, draggle, flush, ret, sluice

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk