Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk tillægsord: glad

1. glad showing or causing joy and pleasure; especially made happy


Eksempler med tilsvarende betydningGlad you are here.
Glad that they succeeded.
Gave a glad shout.
A glad smile.
Heard the glad news.
A glad occasion.


Termer med lignende betydninggladsome


Se ogsåcheerful


Termer med modsat betydning (antonymer)sad

2. glad eagerly disposed to act or to be of service


Eksempler med tilsvarende betydningGlad to help.


Termer med samme betydning (synonymer)happy


Termer med lignende betydningwilling


Termer med modsat betydning (antonymer)unwilling

3. glad feeling happy appreciation


Eksempler med tilsvarende betydningGlad of the fire's warmth.


Termer med lignende betydninggrateful, thankful


Termer med modsat betydning (antonymer)thankless, ungrateful, unthankful

4. glad cheerful and bright


Eksempler med tilsvarende betydningA beaming smile.
A glad May morning.


Termer med samme betydning (synonymer)beaming


Termer med lignende betydningcheerful


Termer med modsat betydning (antonymer)cheerless, depressing, uncheerful


Engelsk navneord: glad

1. glad (om plante) any of numerous plants of the genus Gladiolus native chiefly to tropical and South Africa having sword-shaped leaves and one-sided spikes of brightly colored funnel-shaped flowers; widely cultivated


Termer med samme betydning (synonymer)gladiola, gladiolus, sword lily


Mindre specifikke termeriridaceous plant


Tilhører disse overordnede termergenus Gladiolus

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk