Engelsk ordbog



Tip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk navneord: adoption

1. adoption (om handling) the act of accepting with approval; favorable reception


Eksempler med tilsvarende betydningIts adoption by society.
The proposal found wide acceptance.


Termer med samme betydning (synonymer)acceptance, acceptation, espousal


Mindre specifikke termerapproval, approving, blessing


Mere specifikke termerbosom, embrace

2. adoption (om handling) a legal proceeding that creates a parent-child relation between persons not related by blood; the adopted child is entitled to all privileges belonging to a natural child of the adoptive parents (including the right to inherit)


Mindre specifikke termerlegal proceeding, proceeding, proceedings


Overordnet emneområdejurisprudence, law

3. adoption (om handling) the appropriation (of ideas or words etc) from another source


Eksempler med tilsvarende betydningThe borrowing of ancient motifs was very apparent.


Termer med samme betydning (synonymer)borrowing


Mindre specifikke termerappropriation


Mere specifikke termercrossover, misappropriation, naturalisation, naturalization









Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk