Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk navneord: trash

1. trash (om masse el. substans) worthless material that is to be disposed of


Termer med samme betydning (synonymer)rubbish, scrap


Mindre specifikke termerwaste, waste material, waste matter, waste product


Mere specifikke termerdebris, detritus, dust, junk, litter, rubble, scrap metal

2. trash (om gruppe) worthless people


Termer med samme betydning (synonymer)scum


Mindre specifikke termerrabble, ragtag, ragtag and bobtail, riffraff

3. trash (om kommunikation) nonsensical talk or writing


Termer med samme betydning (synonymer)applesauce, codswallop, folderol, rubbish, tripe, trumpery, wish-wash


Mindre specifikke termerdrivel, garbage


Overordnet anvendelseargot, cant, jargon, lingo, patois, slang, vernacular

4. trash (om genstand) an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant


Termer med samme betydning (synonymer)chalk, chicken feed, crank, deoxyephedrine, glass, ice, meth, methamphetamine, methamphetamine hydrochloride, Methedrine, shabu


Mindre specifikke termeramphetamine, controlled substance, pep pill, speed, upper


Engelsk udsagnsord: trash

1. trash (om forhold) dispose of (something useless or old)


Eksempler med tilsvarende betydningTrash these old chairs.
Junk an old car.
Scrap your old computer.


Termer med samme betydning (synonymer)junk, scrap


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercast aside, cast away, cast out, chuck out, discard, dispose, fling, put away, throw away, throw out, toss, toss away, toss out

2. trash (om kommunikation) express a totally negative opinion of


Eksempler med tilsvarende betydningThe critics panned the performance.


Eksempler på anvendelseSam and Sue trash the movie


Termer med samme betydning (synonymer)pan, tear apart


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerbelittle, disparage, pick at

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk