Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: draw away

1. draw away (om bevægelse) move ahead of (one's competitors) in a race


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerhead, lead

2. draw away (om relation) remove by drawing or pulling


Eksempler med tilsvarende betydningShe placed the tray down and drew off the cloth.
Draw away the cloth that is covering the cheese.


Termer med samme betydning (synonymer)draw off, pull off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerremove, take, take away, withdraw


Udsagnsord med lignende betydningpick off, pluck, pull off, tweak

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk