Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Engraulidae

1. family Engraulidae (om dyr) anchovies


Ord med samme betydning (synonymer)Engraulidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneanchovy


Tilhører disse overordnede uttrykkeneIsospondyli, order Isospondyli

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk