Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: heat up

1. heat up (om endring) gain heat or get hot


Eksempler med tilsvarende betydningThe room heated up quickly.


Eksempler på anvendelseThe water heat ups


Ord med samme betydning (synonymer)heat, hot up


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange state, turn


Mere spesifikke uttrykkfry, overheat


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)cool, chill, cool down

2. heat up (om endring) make hot or hotter


Eksempler med tilsvarende betydningThe sun heats the oceans.
Heat the water on the stove.


Eksempler på anvendelseThey heat up the water


Ord med samme betydning (synonymer)heat


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkbake, broil, calcine, crisp, crispen, overheat, preheat, reheat, scald, scorch, sear, soak, toast


Medførerheat, heat up, hot up


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)cool, cool down, chill

3. heat up (om endring) make more intense


Eksempler med tilsvarende betydningEmotions were screwed up.


Ord med samme betydning (synonymer)hot up, screw up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcompound, deepen, heighten, intensify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk