Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: ripe

1. ripe fully developed or matured and ready to be eaten or used


Eksempler med tilsvarende betydningRipe peaches.
Full-bodied mature wines.


Ord med samme betydning (synonymer)mature


Uttrykk med lignende betydningaged, mellow, mellowed, overripe, ripened


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unripe, unripened, green, immature

2. ripe fully prepared or eager


Eksempler med tilsvarende betydningThe colonists were ripe for revolution.


Uttrykk med lignende betydningready


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unready

3. ripe most suitable or right for a particular purpose


Eksempler med tilsvarende betydningA good time to plant tomatoes.
The right time to act.
The time is ripe for great sociological changes.


Ord med samme betydning (synonymer)good, right


Uttrykk med lignende betydningopportune


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)inopportune

4. ripe at the highest point of development especially in judgment or knowledge


Eksempler med tilsvarende betydningA ripe mind.


Uttrykk med lignende betydningmature


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)immature

5. ripe far along in time


Eksempler med tilsvarende betydningA man of advanced age.
Advanced in years.
A ripe old age.
The ripe age of 90.


Ord med samme betydning (synonymer)advanced


Uttrykk med lignende betydninglate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)early, middle

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk