Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Paradisaeidae

1. family Paradisaeidae (om dyr) birds of paradise


Ord med samme betydning (synonymer)Paradisaeidae


Mindre spesifikke uttrykkbird family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenebird of paradise, genus Ptloris, Ptloris


Tilhører disse overordnede uttrykkeneOscines, Passeres, suborder Oscines, suborder Passeres

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk