Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: obsequious

1. obsequious attempting to win favor from influential people by flattery


Ord med samme betydning (synonymer)bootlicking, fawning, sycophantic, toadyish


Uttrykk med lignende betydninginsincere


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)sincere

2. obsequious attentive in an ingratiating or servile manner


Eksempler med tilsvarende betydningObsequious shop assistants.


Uttrykk med lignende betydningservile


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unservile, unsubmissive

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk