Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: ingurgitate

1. ingurgitate (om forbruk, inntak eller anvendelse) overeat or eat immodestly; make a pig of oneself


Eksempler med tilsvarende betydningShe stuffed herself at the dinner.
The kids binged on ice cream.


Ord med samme betydning (synonymer)binge, englut, engorge, glut, gorge, gormandise, gormandize, gourmandize, overeat, overgorge, overindulge, pig out, satiate, scarf out, stuff


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkeat

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk