Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: cheese spread

1. cheese spread (om mat) spread made of cheese mixed with butter or cream or cream cheese and seasonings


Mindre spesifikke uttrykkpaste, spread

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk