Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: vomit

1. vomit (om masse eller substans) the matter ejected in vomiting


Ord med samme betydning (synonymer)barf, puke, vomitus


Mindre spesifikke uttrykkbody waste, excrement, excreta, excretion, excretory product

2. vomit (om gjenstand) a medicine that induces nausea and vomiting


Ord med samme betydning (synonymer)emetic, nauseant, vomitive


Mindre spesifikke uttrykkcurative, cure, remedy, therapeutic


Mere spesifikke uttrykkdry mustard, ipecac, powdered mustard

3. vomit (om handling) the reflex act of ejecting the contents of the stomach through the mouth


Ord med samme betydning (synonymer)disgorgement, emesis, puking, regurgitation, vomiting


Mindre spesifikke uttrykkejection, expulsion, forcing out, inborn reflex, innate reflex, instinctive reflex, physiological reaction, projection, reflex, reflex action, reflex response, unconditioned reflex


Mere spesifikke uttrykkhaematemesis, hematemesis, hyperemesis, rumination


Engelsk verb: vomit

1. vomit (i anatomi) eject the contents of the stomach through the mouth


Eksempler med tilsvarende betydningAfter drinking too much, the students vomited.
He purged continuously.
The patient regurgitated the food we gave him last night.


Ord med samme betydning (synonymer)barf, be sick, cast, cat, chuck, disgorge, honk, puke, purge, regorge, regurgitate, retch, sick, spew, spue, throw up, upchuck, vomit up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkegest, eliminate, excrete, pass


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)keep down

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk