Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk adjektiv: impermanent

1. impermanent not permanent; not lasting


Eksempler med tilsvarende betydningPolitics is an impermanent factor of life.
Impermanent palm cottages.
A temperary arrangement.
Temporary housing.


Ord med samme betydning (synonymer)temporary


Uttrykk med lignende betydningacting, ephemeral, episodic, evanescent, fly-by-night, fugacious, improvised, interim, jury-rigged, makeshift, passing, pro tem, pro tempore, shipboard, short-lived, temporal, terminable, transient, transitory, working


Se ogsåunstable


Kjennetegner disse uttrykkenepermanence, permanency


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)lasting, permanent

2. impermanent existing or enduring for a limited time only


Uttrykk med lignende betydningfinite


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)infinite

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk