Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: oleomargarine

1. oleomargarine (om mat) a spread made chiefly from vegetable oils and used as a substitute for butter


Ord med samme betydning (synonymer)margarin, margarine, marge, oleo


Mindre spesifikke uttrykkpaste, spread


Mere spesifikke uttrykkstick


Vedrørende disse spesifikke uttrykkeneoil, trans fatty acid, vegetable oil

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk